Alle posts op Biertijd.com dienen als humoristisch of 'luchtig' te worden bestempeld. Eventueel geplaatste meningen zijn enkel en alleen die van de betreffende logger.

Biertijd.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit door ons geplaatste items.

Eventuele informatie die u aan ons doorgeeft kan door ons gebruikt worden in posts op onze site, tenzij expliciet aangegeven wordt dat de betreffende informatie niet voor publicatie gebruikt mag worden.

Veel posts op Biertijd.com zijn rechtstreekse links naar andere websites. Eventuele klachten over dergelijke items dienen dus altijd in de eerste plaats aan de betreffende sites te worden gericht.